Aleksandar Drobac

Dobrodosli na prezentaciju

"Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju.

                                                                                                                  Čapek


News

Site updated: 10. April. 2011